Viktige telefonerSted/Adresse

Telefonnummer

Nødnummer


Gjøvik Røde KorsSpjelken Røde Kors hytte

(Tidvis bemannet)


Op.leder: Svein Arne Strømsodd,
Tlf 958 64 571

Vakttlf: 995 51 310Alarmsentral Brann - Innlandet

110

Befalsvakt Brannvesenet


Tlf: 970 13 340

Nordre Land lensmannskontor, Storgata 32, 2870 Dokka

Tlf: 61 11 26 50

112


AMK Innlandet

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral113


Nordre Land kommune

Tlf: 61 11 60 00


Legevakt

Tlf: 61 13 70 00


Giftsentralen (24t)


Vakttlf: 22 59 13 00