Utgivelse av lokale forfattere

Biblioteket har plukket ut en del bøker og hefter skrevet av lokale forfattere. Innholdet spenner fra lyrikk og skjønnlitterær prosa til folkeminne og hverdagsbetraktninger. Bøkene og heftene finner du på biblioteket, og enkelte av dem også i bokhandelen.

Even Engevold - bygdedikter fra Nord-Torpa

- Nordre Land-sangen
- Oss åskoper imellom
- På verseføtter i Synnfjelltraktom


Kari Haugen
- Kunsten å overleve - med striskjorte og havrelefse i 30-åra (også til salgs i bokhandelen)


Kåre Kompelien
- Synnfjellet i våre hjerter (også til salgs i bokhandelen)
- utrolig, men sant - historier fra Land og Valdres


Magnar Rustestuen
- Folk sier så mye rart - småhistorier
- Langs eldgamle stier


Melvin Skartlien
- Villmenn i villmark


Ottar Tangen
- Oscar (også til salgs i bokhandelen)


Torpa bondekvinnelag
- Lappeteppe


Ola Viker
- Diverse romaner fra 50- og 60-tallet