Hefter om Torpa

Heftene er til utlån på biblioteket.

 • Lokalhistorie Torpa - samlet av Biblioteket
 • Martin Enger: Gammelt og nytt fra Torpa
 • Hallvard Haug: Vismundlia i Torpa
 • Hallvard Haug: Torpa statsallmenning
 • Lands museum: Noen glimt fra lokalhistorien
 • Magnus Sandberg: Grønnvold - saga, mølla og bygda
 • Magnus Sandberg (red.): Torpa 1948
 • David Seierstad: Gamle minner: Mor Frøisland
 • Anders Sollien: Veger i grendene i Aust-Torpa
 • Anders Sollien: Grunnsteinlegges - om skolen i Torpa
 • Einar Solvoll: Nord-Torpas siste og nordligste bureiser