Boka om Land

Dette er den store 18-binds bygdeboka som er utgitt i årene 1948 - 2012. To av bindene har Torpa som tema. Titler merket (B) finnes både på bibiotek og i bokhandel. Understrekede titler er tilgjengelige på nettet, men er titlen samtidig merket (I) så er kun Innholdsfortegnelsen tilgjengelig - klikk på tittelen for å åpne.

Bind

/Utgivelsesår

Forfatter

Tittel

I

/1948

Oluf Kolsrud/Reidar Th. Christiansen

Natur og eldste historie

(B)


II

/1952

Oluf Kolsrud/Reidar Th. Christiansen

Fra gamle dager. Nordre Land - historie

(B)


III

/1962

C. S. Schilbred

Gårdshistorie for Søndre Land (B)


IV

/1973

Arvid Sandaker

Utvandringen til Amerika fraSøndre og Nordre Land 1839-1915 (B)


V

/1981

C. S Schilbred

Gårds- og slektshistorie for Fluberg (B)

VI

/1994

Ole Helmer Engelien Bjørlien

Skogbrukshistorie for Land (B)

VII

/1996

Arne Eggen (hovedforfatter)

Folketoner fra Land (B)

VIII

/1997

Svein-Erik Ødegaard

Nordsinni, grend, bosted, familie (B)

IX

/2002

Svein-Erik Ødegaard

Torpa - A, gardsnummer 46-76 (Vest-Torpen) (B)

X

/2002

Svein-Erik Ødegaard

Torpa - B, gardsnummer 77-107 (Øst-Torpen) (B)

XI

/2002

Tor Ulsnæs

Jernbaneanlegg og stasjonsby.Valdresbanen og Dokka 1900-1930

(B)

XII

/2003

Kåre Kompelien

Skihistorien i Nordre Land (B)

XIII

/2004

Kåre Kompelien

Skihistorien i Søndre Land

(B)

XIV

/2006

Kåre Kompelien

Sagn og huldrehistorier (B)

XV
/2008

Svein-Erik Ødegaard

Østsinni, grend, bosted, familie (B)

XVI
/2010

Magnus Sandberg

Fjærnsetring, en 400 år lang historie fra det indre Østlandet (B)

XVII
/2011

Svein-Erik Ødegaard

Dokka, stasjonsbyen - villabyen - landsbyen (B)

XVIII

/2012

Kåre Kompelien

Odnes - et knutepunkt ved Randsfjorden (I) (B)

Andre aktuelle utgivelser om Land-området:

  • Landingen - Årbok fra Land (B) - utgitt hvert år fra 1976. Nyere utgivelser til salgs i bokhandelen.