Ulsjøløpet

(Endret 2017.03.03)

Ulsjøløpet er et 11 km lang turrenn som arrangeres av Vest-Torpa Ungdomslag, omkring påsketider hvert år hvis vær- og føreforhold tillater det.

Ulsjøløpet ble første gang arrangert 29.mars 1956. Da var både start og mål på Ullsjøen, og løypa på ca 5 km gikk rundt Ullsjøen, stort sett på isflate. Dette var ikke uten problemer, da det var bløtt vårføre og løypa slo gjennom snøen og ned i overvannet på isen mange steder. Året etter var start og mål flyttet ned til ungdomslokalet Skogtun. Løypa gikk da opp til Ullsjøen og rundt denne. Senere har løypetraseen blitt utvidet litt, til den har dagens lengde. Start og målgang er ved Lundemoen idrettsplass.

I 1986 var deltagelsen størst, med 283 løpere. Tilsammen har man måttet avlyse på grunn av føreforholdene i 1973, 1976, 1990 og 2012.

Vest-Torpa Ungdomslag (VTUL) ble stiftet 12. oktober 1930 og er et idrettslag fra Torpa i Nordre Land kommune. VTUL ble drevet som et frilynt ungdomslag. De var derfor ikke innmeldt i Norges idrettsforbund før i 1959.

Fotballbanen Lundmoen ble bygd på slutten av 1940-tallet, og tatt i bruk i 1950. Dette var samme tiden som forsamlingslokalet Skogtun ble bygd. I tillegg til hovedlaget, består VTUL av fotballgruppe, skigruppe og skyttergruppe.

For den som ønsker litt mer utfordring?

(Endret 2017.03.03) 

For 58. gang: Søndag 26. mars kl. 12 -
Påmelding er åpnet og stenger 23. mars kl. 24:00

Ulsjøløpet er et årlig turrenn på ski i klassisk stil, som arrangeres før påsken hvert år (vær- og føreforbehold).

Fotograf: Magne Hasli
Fjorårets vinner Vetle Thyli og vinner i 1966 Nils Slåttsveen.

Løpet ble første gang arrangert 29.mars 1956 av Vest-Torpa Ungdomslag, den gang en 5 km lang løype med start og mål på Ullsjøen. - I dag er både løypetrassé og lengde endret, slik at løypa er 11 km med start og målgang på Lundemoen idrettsplass i Vest-Torpa.

Det er klasser for både "Aktive" og "Trim", en rekke aldersklasser samt vandrepremier til beste "Herre", "Dame" og "Fire-manns" lag uansett klasse.

Se Renninnbydelsen her...