Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps

(2018.03.10)

Vi er en gruppe engasjerte personer som bruker fritida til å jobbe med blant annet førstehjelp og fjellsikring. I påsken er vi på vakt i Synnfjellområdet, ei vakt som varer fra lørdag før Palmesøndag til 2. påskedag.

Vi holder da til på SPJELKEN fjellsikringsstasjon i Hugulia, noen hundre meter forbi innkjøringen til Hugulia. Vår vakttelefon 9955 1310 er betjent døgnet rundt i påsken, så her er det bare å ta kontakt ved store og små hendelser. (Fastlinje spjelken: 61 11 85 35)

På dagtid i påsken, det vil si fra ca. kl. 09:30 til ca. kl. 17:00, har vi en patrulje som går løypene rund Høgkampen.
Patruljen har med nødvendig førstehjelpsutstyr og sambandsutstyr. En annen patrulje holder til ved Høgkamphytta, der vi også selger varmt/kaldt drikke, samt sjokolade. I løypekrysset nede i Flæeneskråningen har vi også i år det tradisjonelle grønne militærteltet, hvor vi i tillegg til varm/kaldt drikke og noe sjokolade, også selger nystekte vafler!

På Spjelken har vi en snøscooter-patrulje i beredskap. Snøscooterne står selvfølgelig stille mesteparten av dagen, med mindre det er bruk for dem. Vi unngår å kjøre disse i løypene så langt det er mulig. Eneste gangen vi følger løypene, er hvis det oppstår skader og det haster for hjelpemannskapene å komme hurtig frem. Vi ber om forståelse for dette, dersom situasjonen skulle oppstå.

Vi er mange som forbereder oss på å tilbringe påsken i beredskap på Hugulia, både nye og "gamle" medlemmer i Hjelpekorpset. Dugnad og engasjement er vel og bra, men ikke alt er uten kostnader. Til å dekke disse, får vi noe inn gjennom "kiosksalget" i påskefjellet, og noe tar vi inn ved at våre medlemmer faktisk betaler en fast døgnpris for å være med i påskeberedskapen. Men likevel mangler vi en god del for å unngå underskudd.

Skulle du ønske å støtte vår påskeberedskap i Hugulia, så kan dette eksempelvis gjøres slik:

  • Om du ønsker å støtte vårt arbeid i Hugulia med et direkte bidrag, kan dette innbetales til vår bankgirokonto 2050.10.82342 - husk å merke innbetalingen med "Hugulia". Ethvert beløp er hjertelig velkommen!

På forhånd takk for hjelpen!

Med ønske om en skadefri påske. Vennlig hilsen Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps

(2018.03.10)

På forhånd takk for hjelpen!