Hugustubben

Hugustubben er velforeningens medlemsblad. Det kommer p.t. ut to ganger i året og distribueres til medlemmene per email eller vanlig post.

Ansvarlig redaktør er Arne Bjørnstad, tlf. 906 93 980. Redaksjonen vil gjerne ha både stoffideer og ferdig stoff. Tips om aktuelle emner kan sendes til e-postadressen: arnerb@broadpark.no.

Ferdig stoff bør fortrinnsvis foreligge i elektronisk form og kan sendes til redaksjonskomiteen på den samme e-postadressen.

Hugustubbenarkivet finner du nedenfor

(Endret 2016.02.29)

Hver enkelt utgave er lagret som .pdf-fil. For å lese utgavene du finner her, trenger du derfor programvaren Adobe Acrobat Reader eller tilsvarende på din maskin. Programvaren er gratis. Om du ikke har den installert allerede, kan den lastes ned fra Adobe.com. NB: Det anbefales å fjerne avhakingen ved eventuelle "alternative tilbud", da du trolig ikke ønsker å få dem "med på lasset".

Vi har flere hull i arkivet, og trenger hjelp for å komplettere dette. Har du gamle utgaver som ikke er kommet med? Vi vil gjerne låne slike utgaver for å skanne dem inn og legge dem ut i denne oversikten.

Vennligst ta kontakt medweb-redaksjonen.

Merknad 1: Det viser seg at man under produksjon av fire Hugustubben-utgaver i sin tid, ved en feil i nummereringen, kom til å hoppe over nr. 2/2002, nr. 3/2004, nr. 1/2007 og nr. 1/2013. Disse fire utgavene eksisterer derfor ikke og de etterfølgende er derfor rykket en kolonne til venstre.
Merknad 2: Både i 2001 og 2002 ble det oppgitt "Årgang 26" på disse to års utgaver, slik at man ble liggende 1 årgang bak det som var reelt. Videre ble det både i 2006 og 2007 oppgitt "Årgang 30" begge årene, slik at man da til sammen var 2 år etter reell årgang. Dette betyr imidlertid ikke så mye, så lenge man forholder seg til årstallet som oppgis på den enkelte utgave. Under kolonnen "Årgang" i oversikten nedenfor, har vi imidlertid valgt å oppgi korrekte årgangsnummer.

2016 41. årgang - #1

2016 41. årgang - #2

Merknad til bildene på side 7 i Høstutgaven (#2):Ved et uhell har selve bildene av Hofferne og Sitteunderlaget byttet plass. Vi beklager dette.

015 40. årgang - #1

015 40. årgang - #2

2012 37. årgang - #1

2012 37. årgang - #2

2010 35. årgang - #1

2010 35. årgang - #2

2010 35. årgang - #3

2009 34. årgang - #1

2009 34. årgang - #2

2009 34. årgang - #3

2008 33. årgang - #1

2008 33. årgang - #2

2008 33. årgang - #3

2007 32. årgang - #2
#1 eksisterer ikke(Se Merknad)

2007 32. årgang - #3

2007 32. årgang - #4

2006 31. årgang - #1

2006 31. årgang - #2

2006 31. årgang - #3

2005 30. årgang - #1

2005 30. årgang - #2

2005 30. årgang - #3

2004 29. årgang - #1
#3 eksisterer ikke.(Se Merknad)

2004 29. årgang - #2

2004 29. årgang #4

2003 28. årgang - #1

2003 28. årgang - #2

2003 28. årgang - #3

2002 27. årgang - #1
#2 eksisterer ikke.(Se Merknad)

2002 27. årgang - #3

2002 27. årgang - #4

2001 26. årgang - #1

2001 26. årgang - #2

2001 26. årgang - #3

2000 25. årgang - #1

2000 25. årgang - #2

2000 25. årgang - #3

2000 25. årgang - #4

1999 24. årgang - #1

1999 24. årgang - #2

1999 24. årgang - #3

1998 23. årgang - #1

1998 23. årgang - #2

1998 23. årgang - #3

1997 22. årgang - #1

1997 22. årgang - #2

1997 22. årgang - #3

1997 22. årgang - #4

1996 21. årgang - #1

(#3 og #4 etterlyses)

1996 21. årgang - #2

(#3 og #4 etterlyses)

1995 20. årgang - #1

(#3 og #4 etterlyses)

1995 20. årgang - #2

(#3 og #4 etterlyses)

1994 19. årgang #1

(#4 etterlyses)

1994 19. årgang #2

(#4 etterlyses)

1994 19. årgang #3

(#4 etterlyses)

1993 18. årgang - #1

1993 18. årgang - #2

1993 18. årgang - #3

1993 18. årgang - #4

1992 17. årgang #1

(#3 og #4 etterlyses)

1992 17. årgang #2

(#3 og #4 etterlyses)

1991 16. årgang - #1

(#3 og #4 etterlyses)

1991 16. årgang - #2

(#3 og #4 etterlyses)

1990 15. årgang #1

(#2 og #3 etterlyses)

1990 15. årgang #4

(#2 og #3 etterlyses)

1989 14. årgang #1

(#3 og #4 etterlyses)

1989 14. årgang #2

(#3 og #4 etterlyses)

1988 13. årgang #1

(#3 etterlyses)

1988 13. årgang #2

(#3 etterlyses)

1988 13. årgang #4

(#3 etterlyses)

1987 12. årgang #2

(#1 etterlyses)

1987 12. årgang #3

(#1 etterlyses)

1987 12. årgang #4

(#1 etterlyses)

1986 11. årgang #1

(#2 og #3 etterlyses)

1986 11. årgang #2

(#2 og #3 etterlyses)

1985 10. årgang #3

(#1, #2 og #4 etterlyses)

1984 9. årgang #4

(#1, #2 og #3 etterlyses)

1983 8. årgang

Alle utgaver etterlyses

1982 7. årgang

Alle utgaver etterlyses

1981 6. årgang

Alle utgaver etterlyses

1980 5. årgang #1

(#2, #3 og #4 etterlyses)

1979 4. årgang #2

(#1 og #4 etterlyses)

1979 4. årgang #3

(#1 og #4 etterlyses)

1978 3. årgang #1

(#2, #3 og #4 etterlyses)

1977 2. årgang #1

(#2, #3 og #4 etterlyses)

1976 1. årgang #1

(#4 etterlyses)

1976 1. årgang #2

(#4 etterlyses)

1976 1. årgang #3

(#4 etterlyses)