Ferdig ferdig...

(2018.08.30)

Endelig ferdig! Blir spennende å kjøre oppover til dugnaden den 15. september. Vi sees vel da?

Kan du tenke deg å bidra til asfalteringen med "en liten skjerv"? Benytt i så fall bankkonto 0533.03.64299 - eller du kan VIPPS'e til Hugulia velforening (21480 Hugulia Velforening) - merk med "Asfalt".

Store og små bidrag mottas med takk!

"Torsdag skjer det!"

(2018.08.30)

De siste sandkorn er børstet og klappet på plass og veien ligger der som en nypyntet brud og venter på asfaltdekket, som etter alle solemerker er ferdig lagt i løpet av torsdagen! Da er det slutt på humpetitten-stubben rundt fe-rista. Vel anvendte penger, spør du oss ...

For den som er ivrig etter å se resultatet, antar vi at det blir lagt ut på Facebook så snart det er klart. Har du brukerID/passord til Facebook, så stikk innom utpå dagen!

SPLEISELAG for asfalt ved fe-rista i Hugulia

(2018.08.16)

Det ser det ut til at vi nå kan få forbedret veien fra snuplassen ved Hugulia Fjellstue og opp til fe-rista ved Hugulia (se gul-merket veistubb i bildet -red. mrk.), ved at det legges asfalt på dette stykket. Denne stubben er det ingen som helt vil ta ansvar for, og vi har derfor tatt initiativ til et spleiselag hvor følgende bidrar: Post.kom. kr 5 000, Hugulia Fjellstue kr 2 000, veilaget Hugulia-Gamlestølen kr 3 000 og Hugulia velforening resten.

Med grunnarbeider og asfaltering vil regningen totalt komme på mellom 18 000 og 22 000 kroner. Det er velforeningen som tar den klart største andelen, selv om vi i utgangspunktet ikke har noen forpliktelser for dette. Men vi mener det nå er en unik mulighet til å få rettet opp denne veistumpen som har vært dårlig i nær sagt all tid.

Hvis du også er glad for at det endelig blir gjort noe med denne veistrekningen, kan du redusere belastningen på vel-regnskapet ved å bidra med noen kroner til bankkonto 0533.03.64299 - eller du kan VIPPS'e til Hugulia velforening (21480 Hugulia Velforening og merk med "Asfalt").

Store og små bidrag mottas med takk!

Styret i Hugulia velforening

Foto: Nordre Land kommune

Gladmelding til alle i Nord-Torpa: Mandag 6.august starter det!...


(2018.08.05)

Nå må vi vel tro det? I følge Nordre Land kommunes nettside, starter Statens Vegvesen asfalteringen av fv. 186 mellom Fagerlund og Hugulia mandag 6. august 2018.

Deler av strekningen vil bli frest før asfaltering. Så vil dekke bli lagt sammenhengene på hele strekningen, sier Kjell Eide i Statens vegvesen. På deler av strekningen er det problemer med telehiv og manglende bæreevne. På de dårligste punktene blir det lagt ut et lag med pukk for å øke bæreevnen. Tiltak for å redusere ujevnhetene blir å legge på masse som blir fjernet når telen er borte.

Arbeidet vil ta ca 14 dager. Under asfalteringen vil det bli redusert framkommelighet på den 11+ km lange strekningen mellom Fagerlund og Hugulia. Det er viktig at bilister viser hensyn til de som arbeider på og langs veien. Vi minner derfor om tidligere råd til oss alle:

  • Regn med at du bruker litt lengre tid på veien mens arbeidene pågår
  • Respekter skilting og de som dirigerer trafikken. Det er en utsatt jobb å stå "midt i vegen".

Vi ønsker Statens Vegvesen og oss alle lykke til med arbeidet.

Situasjonsbilde fra mars 2017.
Foto: Einar Solvoll


Blir det "vei i vellinga" i 2017?

(2017.03.28)

De fleste husker kanskje fjorårets opprop til Statens vegvesen om forholdene på fylkesveien oppover fra Fagerlund til Hugulia, med det gledelige resultat at det ble iverksatt punktvise utbedringer i løpet av fjoråret. Men skuffet ble vi likevel, da vi syntes dette ble litt kleint i forhold til behovet vi tydelig opplevde. Men nå viser det seg at siste ord ikke er sagt! Ved en fornyet henvendelse fra Einar Solvoll i mars 2017, svarer Statens vegvesen v/Seksjonssjef Asbjørn Stensrud at alt håp ikke er ute ... Det blir utbedringer også i år! Dette ble avklart gjennom en mail-dialog mellom Solvoll på vegne av Hugulia velforening og Stensrud i Statens vegvesen. Foruten bildet ovenfor, sørget Solvoll for å dokumentere dagens status med følgende bilder:

Responsen fra Stensrud kom dagen etter:

"Hei!
Fv. 186 strekningen Fagerlund-Hugulia har gjennom fleire år hatt utfordringer med telehiv, dekkeskader og ujevn veg. I samråd med vegeigar Oppland fylkeskommune har difor Statens vegvesen gjennomført vedlikehaldstiltak på delar av strekningen. Sommaren 2016 vart det gjennomført grøfting, stikkrenneskifting, masseutskifting og en del asfaltering som du også nevner. Dette arbeidet skal halde fram sommaren 2017 og det vil da heilt sikkert føre til at situasjonen for fv. 186 framstår betre våren 2018.

Vi begynner nå i den verste delen av vårløysinga og saman med vår driftsentreprenør skal vi følgje opp og sørgje for at vi får registrert og gjort noko med dei punkta du blant anna visar til i eposten din
."

---
Veldig god tilbakemelding så langt - og vi ser fram til å se Vegvesenet i sving i løpet av kort tid.

Stor takk til Einar Solvoll for initiativet.

Statens vegvesen utfører asfaltering av hele strekningen Fagerlund - Hugulia i 2017.

(2017.04.05)

Det er viktig å kunne legge asfalten kontinuerlig i størst mulig grad.

I den forbindelse gir Statens vegvesen følgende tips til bilistene under asfalteringsperioden:
• Regn med at du bruker litt lengre tid på vegen mens arbeidene pågår
• Respekter skilting og de som dirigerer trafikken. Det er en utsatt jobb å stå "midt i vegen".
• Løpende informasjon om asfaltering og stenginger får du på vegvesen.no/trafikk
• De fleste veger med mye trafikk vil av hensyn til trafikkavvikling bli asfaltert om natta.

Vegmelding for Fv186 (inkl. Fagerlund - Hugulia) finner du her.
Trafikkmeldinger finner du også her.

Neste år blir det asfalt, helt sikkert... kanskje(?)

(2017.09.16)

Og så ble det å vente enda et år... Statens vegvesen oppdaget etter hvert at veien var i dårligere forfatning enn først antatt. Noe som førte til mer arbeid enn planlagt, som igjen førte til at man ikke fikk lagt asfalten i år som planlagt. Derved blir det ny utsettelse, men forhåpentligvis ikke til senhøstes 2018. Les mer her...

Vi skal ikke gni salt i såret til vegvesenets ry og troverdighet, men bare konstantere at vi lokalt i årevis har innsett at veigrunnen stedvis har vært alt for dårlig, slik at klatting her og der uten å ta ondet ved roten, har hatt kortvarig effekt.

Og la det være sagt: Vi er kjempefornøyd med det arbeid som er gjort så langt. Dette ser bra ut! Så håper vi at årets innsats virkelig har tatt ondet ved roten og sikret godt underlag på hele strekningen.

Gladmelding til alle i Nord-Torpa: Mandag 6.august starter det!...?

(2018.08.05)

Nå må vi vel tro det? I følge Nordre Land kommunes nettside, starter Statens Vegvesen asfalteringen av fv. 186 mellom Fagerlund og Hugulia mandag 6. august 2018 og pågår i ca 14 dager.

Deler av strekningen vil bli frest før asfaltering. Så vil dekke bli lagt sammenhengene på hele strekningen, sier Kjell Eide i Statens vegvesen. På deler av strekningen er det problemer med telehiv og manglende bæreevne. På de dårligste punktene blir det lagt ut et lag med pukk for å øke bæreevnen. Tiltak for å redusere ujevnhetene blir å legge på masse som blir fjernet når telen er borte.

Arbeidet vil ta ca 14 dager. Under asfalteringen vil det bli redusert framkommelighet på den 11 km strekningen mellom Fagerlund og Hugulia. Vi minner om tidligere tips til veifarende:

• Regn med at du bruker litt lengre tid på vegen mens arbeidene pågår 

• Respekter skilting og de som dirigerer trafikken. Det er en utsatt jobb å stå "midt i vegen".