Årsmøtet 2017

(2017.03.01) 

Lørdag 25.februar 2017 ble det avholdt Årsmøte på Dal grendehus. Folk hadde forlatt ski-VM på TV-skjermen og kjempet seg gjennom snøværet for å kunne være til stede. Det var relativt godt fremmøte, selv om det var plass til flere. Lars loset oss på vanlig måte trygt gjennom Dagsorden.

Det ble aldri noen overopphetet stemning og den ene saken etter den andre ble banket igjennom ved akklamasjon. Den avtroppende lederen for Friluftutvalget, Hans-Jacob Anonsen, orienterte om fjorårets arbeid og Erik Shjelderup snakket litt om arbeidet med rydding av løyper. Han mente hver enkelt av oss kunne bidra mer hvis vi kjøpte en sammenleggbar sag vi kunne ha i sekken på turer både sommer som vinterstid. Da kan vi kappe en busk her og en busk der som hadde lagt seg inn i løypene.
Budsjettet for 2017 ble godkjent og til slutt takket Lars de avtroppende styremedlemmene for innsatsen.
Som vanlig var forpleiningen god. Vi fikk servert kaffe og kringle, og det smakte fortreffelig.

Nedenfor finner du en liten håndfull bilder fra møtet, tatt av Arne R. Bjørnstad.
Referat fra årsmøtet legges ut på hjemmesiden når det blir klart.