Generalforsamling

(2015.03.01)

Heretter heter det "Årsmøte". Like greit kanskje, siden generalene alltid glimret med sitt fravær!
Vel, det er nok mer et resultat av behovet for et spraag som også den yngre slekt forstår.

I galleriet finner du en liten håndfull bilder fra møtet, tatt av Hugustubbens Arne R. Bjørnstad.

Bilde 1: Møtet ble ledes med stø hånd av Lars Lie, mens øvrige styremedlemmer følger godt med.
Bilde 2: Utsnitt fra salen
Bilde 3: ...og nok et bilde fra salen.
Bilde 4: Årets heldige "Gullfisker", Arne Amundsen, som får et gavekort på kr. 300,- for å ha fanget en av "Gullfiskene" som ble satt ut tidligere. Vekten var nå kommet opp i 950 gram!
Bilde 5: Nyvalgte Tor Holmgren ønskes velkommen som nestleder av tilstedeværende styremedlemmer.