Trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen

Meldingene ruller i sløyfe. Flyttes musepekeren over meldingene, stopper rullingen. Flyttes musepekeren bort fra meldingene, gjenopptas rullingen

Klettkrysset (Oppland), Dombås, Lillehammer, Vingrom, Mjøsbrua (Hedmark), Hamar, Minnesund (Akershus), Eidsvoll, Jessheim, Kløfta, Skedsmovollen, Oslo, Nordbytunnellen, Vestby (Akershus)