Trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen

Meldingene ruller i sløyfe. Flyttes musepekeren over meldingene, stopper rullingen. Flyttes musepekeren bort fra meldingene, gjenopptas rullingen

Bergen/Åsane (Hordaland), Trengereid, Dale, Voss, Vinje, Gudvangen (Sogn og Fjordane), Flåm, Lærdalstunnelen, Lærdalen, Borgund, Filefjell, Tyinnkrysset (Oppland), Fagernes, Nes (Buskerud), Bjørgo, Hønefoss, -Sandvika (Akershus)-, Jevnaker (Oppland), Roa, Gardermoen (Akershus), Jessheim, Kløfta, Kongsvinger (Hedmark), Riksåsen (grense Sverige).