Trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen

Meldingene ruller i sløyfe. Flyttes musepekeren over meldingene, stopper rullingen. Flyttes musepekeren bort fra meldingene, gjenopptas rullingen

Mjøsbrua, Gjøvik, Eina, Jaren (Fv34), Gran, Lunner, Roa (E16), Nittedal, Oslo