Trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen

Meldingene ruller i sløyfe. Flyttes musepekeren over meldingene, stopper rullingen. Flyttes musepekeren bort fra meldingene, gjenopptas rullingen

Ulsberg (E6) (Sør-Trøndelag) - Tynset (Hedmark) - Alvdal - Rendalen - Stor-Elvdal - Åmot - Elverum - Løten - Stange (E6)