Trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen

Meldingene ruller i sløyfe. Flyttes musepekeren over meldingene, stopper rullingen. Flyttes musepekeren bort fra meldingene, gjenopptas rullingen

(Rv 4) Jaren i Gran, Røykenvik, Fall, Hov, Fluberg, Svingvoll (Fv 33)