Trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen

Meldingene ruller i sløyfe. Flyttes musepekeren over meldingene, stopper rullingen. Flyttes musepekeren bort fra meldingene, gjenopptas rullingen

Bjørgo i Nord-Aurdal, Etnedalen, Nordsinni, Dokka, Odnes, Svingvoll, Hunndalen, Lena, Skreia, Minnesund.