Trafikkmeldinger fra Statens vegvesen

Enkelte ganger kan det være en utfordring å komme seg til eller fra Hugulia, fordi "halve Norge" er på vei samtidig, fordi det er flom eller jordskred - eller fordi det "plutselig" er igangsatt veiarbeid på veien vi har brukt i alle år uten problemer. - Og så står vi der da, og irriterer oss fordi vi ikke sjekket dette på forhånd.

Sammen med Statens vegvesen kan vi tilby en løpende ajourholdt oversikt over trafikkflyt, redusert framkommelighet eller midlertidig stengninger på de viktigste veiene som går gjennom Oppland.

Er det noe som savnes/kan forbedres? Web-redaksjonen tar gjerne imot tips, og legger inn nye veier så langt det er praktisk mulig.