Huguliabussen

(2015.07.21)

Bussrutetilbudet mellom Hugulia og omverden er begrenset, noe som vel skyldes at de fleste benytter bil framfor buss i våre dager. Likevel er bussen god å ha når bil ikke er tilgjengelig, så la oss se litt nærmere på tilbudet i Hugulia-sammenheng.
"Huguliabussen" (rute 821 til/fra Hugulia) kjører kun på de hverdager det er skoleundervisning. Den kjøres altså ikke på helgedager, høytidsdager og skolefrie hverdager (f. eks. ikke i skolens sommerferie)!

På skoledager er det kun én gang om dagen at bussen kjører hele ruten mellom Hugulia og Dokka! I tillegg kjører Huguliabussen (rute 821) to ganger om dagen fra Hugulia til Torpaskolen (Torpa barne- og ungdomsskole) - hvorav én av disse kjøringene korresponderer med bussrute 136 fra Lillehammer i retning Dokka. Det samme gjelder den andre veien: Fra Dokka går det én kjøring av rute 821 helt til Hugulia, mens 136-bussen mot Lillehammer én gang per dag korresponderer ved Torpaskolen med 821-bussen videre til Hugulia - og èn gang går 821-bussen bare lokalt mellom Torpaskolen og Hugulia.

skoledager er det derfor ingen problemer med å komme seg mellom Dokka og Hugulia. Man må bare passe på å reise slik at rute 821 kjører hele veien til eller fra Dokka, eller at rute 136 og 821 korresponderer ved Torpaskolen/Elverom.

I tillegg til Hugulia-Dokka-rutene, kan man benyttte seg av 136-ruten Fagernes-Dokka-Lillehammer (stopper ved holdeplass ved Torpaskolen eller Elverom), til å komme seg mellom Hugulia og Lillehammer. Imidlertid er dette en dårlig synkronisert korrespondanse, med lange ventetider ved Torpaskolen for overgang mellom 821-bussen (Huguliabussen) og 136-bussen til/fra Lillehammer.

På skolefri dager er det ingen problemer med å komme seg mellom Dokka og Torpaskolen/Elverom. Men - siden Huguliabussen ikke går på skolefrie dager, må man finne et annet befordringsmiddel mellom Torpaskolen/Elverom og Hugulia. Kanskje avtale med en hyttenabo om å bli hentet mot betaling? Eller forhåndsbestille taxi, f.eks. hos det lokale Torpa Drosjesentral på tfn 61 11 98 00?

Klikk her for å åpne en sammenslått rutetabell til/fra Hugulia mot Dokka eller Lillehammer. Tabellen bygger på tabellene for rute 136 Lillehammer-Dokka-Fagernes (og omvendt) og rute 821 Dokka-Hugulia.

Til planlegging av reisestrekningen mellom ditt hjemsted og Dokka skysstasjon foreslås bruk av https://ruter.no, som dekker store deler av østlandsnorge.

God tur!