Hjertestarter; Når minuttene teller

(2018..04.25)

Når hjertet slår seg vrangt, teller hvert eneste minutt. Det er svært viktig å komme i gang med LHR

(Lunge- og Hjerteredning) umiddelbart, da dette kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. En tilgjengelig hjertestarter kan i tillegg være en verdifullt hjelpemiddel i kampen for livet.

Heldigvis er moderne hjertestartere nå utplassert en rekke steder i landet, også i Torpa-området. Men store avstander gjør det fortsatt utfordrende å hente en hjertestarter når det står om minutter, derfor må LHR alltid være førsteprioritet. I Torpa finnes det flere tilgjengelige hjertestartere, men noen av disse er av ukjent grunn ikke meldt inn til Hjertestarterregisteret og er derfor ikke alltid enkle å finne.

Lovverket krever at slikt utplassert medisinsk utstyr behandles og vedlikeholdes etter nærmere krav, slik at man har trygghet på at utstyret fungerer etter formålet.

Per i dag (18. april 2018) har vi kjennskap til følgende hjertestartere i området:

Sted

Adresse

Bransje

Avstand fra
Hugulia-bommen

Åpningstider

Plassering av
hjertesterter

Dal grendehus
Nord-Torpvegen 1578, 2880 Nord-Torpa
Forsamlings-lokale ca. 2,8 km
Alltid tilgjenglig.
I varmeskap, utvendig til høyre for inngangsdør.
Nørstelien
landhandleri
Nord-Torpvegen 1375, 2880 Nord-Torpa
Landhandel ca. 4,7 km
Alltid tilgjengelig. Butikkens telefon i åpningstiden:
412 29 249
I utendørs skap, ved inngangsdør.
Gamlestølen
Fjellstogovegen 24,
2890 Etnedal
Pensjonat ca. 9,5 km
Varierer i forhold
til organisert
aktivitet. Stort
sett åpent
Tor-Søn 11-18.
Ring 611 21 700
eller 45 97 88 45
utenom åpningstid.
Til venstre for inngangsdør.
Joker Torpa -
Fagerlund
Nord-Torpegen 681,
2880 Nord-Torpa
Landhandel ca 11,7km
Tilgjengelig i
butikkens åpningstid.
Ved utgangskassa.
Korsvold
omsorgssenter
Nord-Torpvegen 13,
2881| Aust-Torpa
Omsorgs-senter ca. 18,3km
Alltid tilgjengelig.
Oppvarmet skap ved hovedinngang.
Synnfjelltoppen
Synfjellvegen 1186,
2880 Nord-Torpa
Selskaps-lokale ca.23,4km
Varierer i forhold til
organisert aktivitet.
Stort sett åpen i turistsesongene.
Oppgitt kontakt
-telefon: 902 80 681
Oppvarmet skap ved siden av vareinngang.
Låst skap, men kode får oppgtt av 113 (AMK) eller oss direkte.

Vi er takknemlige for beskjed om andre hjertestartere som bør nevnes, eller korreksjonen av eksisterende oversikt. Beskjed kan gis her …

Hvordan håndtere "hjertestans"?

Er vedkommende bevistløs, bør man straks sørge for frie luftveier og undersøke om vedkommende puster på normal måte. Ved mistanke om alvorlige hjerteproblemer/pustevansker, bør LHR (Lunge- og Hjerteredning) iverksettes umiddelbart og samtidig bør man straks (helst en medhjelper) ringe 113 (AMK) og på en rolig måte presentere seg med navn, oppgi nummeret man ringer fra (slik at man kan bli oppringt fra AMK om forbindelsen brytes), svært kortfattet forklare hvorfor man ringer, hvor pasienten befinner seg (sted, adresse og gjerne GPS koordinater), samt svare på AMK-sentralens spørsmål og følge anvisninger. Det er viktig å lytte og svare på AMK-sentralens spørsmål, da de parallelt med din samtale vil kunne kalle ut ambulanse umiddelbart. AMK-sentralen vil også kunne informere om nærmeste hjertestarter, dersom slik ansees nødvendig.

Om ambulanse er på vei => Forsikre deg om at bommen åpnes når den ankommer!


Nettsiden til Norsk hjertestarterregister inneholder nyttig informasjon som man bør gjøre seg kjent med allerede når du leser dette, fordi tiden «raser av gårde» når man står midt oppe i situasjonen. Hjemmesiden inneholder også et kartsystem hvor man kan lete fram nærmeste tilgjengelige hjertestarter. Per tiden fungerer dette kartsystemet noe tungvint.