(2018.03.31)

Pipebrann på hytta?

Feieren feier ikke bare for egen dør ...

Du har kanskje ikke tenkt så mye over det, men pipebrann er ingen spøk. Spesielt ikke for hyttefolk på Hugulia, som befinner seg 3,5 mil fra nærmeste brannstasjon og ca. 40 minutters kjøring med normal hastighet. Det kan bli lange minutter å stå ute i snøen og vente på brannbilen … Pipebrann er absolutt ingen spøk, men heldigvis; Fra 2017 er vi hytteeiere med i Nordre Land kommunale feierordning. Se også Nordre Land kommunes nettside: Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Feieravgift for hytte/fritidseiendom innkreves med øvrige kommunale avgifter:
Feie og tilsynsavgift hytte/fritidseiendom - kr. 100,-
Feiing av hyttepiper ut over ordinært besøk - kr. 890,-

Periodisk pipetilsyn og -feiing: Så langt vi har fått avklart, tar Feiervesenet sikte på at alle hytter/fritidseiendommer i Nordre Land kommune skal ha hatt første ordinære tilsyn/pipefeieing innen tre år (2018-2020). Deretter blir det ordinært tilsyn/pipefeieng etter hvert 8-10 år, etter "individuell risikovurdering".
NB: Feiervesenet tar gjerne imot ønsker om fremskyndet første gangs ordinære tilsyn/pipefeieing. De vil i så fall samle opp slike forespørsler til det er tilstrekkelig mange, for så å ta kontakt for avtale om tilsyn med flere hytteeiere samtidig.

Noen årsaker til pipebrann:
- Brenner veden dårlig, kan det legge seg brannfarlig tjære innvendig i pipa. Denne kan senere ta fyr og derved har du en pipebrann.
- Fuktig ved og dårlig trekk fører til røyk som omdanner seg til beksot og løssot. Disse antenner lett (ca. 100 grC) og når beksot brenner kan temperaturen gå opp i 1.300-1.400 grC.
- IKKE brenn papir, papp, plast. Heller ikke malt, lakkert eller annet behandlet trevirke.
- Unngå dårlig trekk, dårlig flamme.
- Unngå stormfyring når du kommer til hytta en kald vinterdag.

Slik gjør du når det oppdages pipebrann:

- Ring brannvesenet på telefon 110.
- Få alle mennesker og dyr ut av boligen.
- Steng all lufttilførsel (spjeldet, ovnsventiler og luker) til skorstein. Lukk om mulig døra til ildstedet.
- Sjekk loft og etasjeskillere for innomhus røykutvikling. Røyk kan tyde på at pipa er sprukket og at brannen kan spre seg. Gi i så fall beskjed om dette til brannvesenet når de ankommer.
- Sett opp stige til taket for brannvesenet mens du venter.
- Sørg for at noen passer bommen og åpner den når brannbil ankommer.
- Ikke forsøk å slukke brannen selv. Du kan eventuelt fukte ned trekonstruksjonen med hageslangen for å unngå at det tar fyr, men ikke spyl direkte på pipa da den kan sprekke.
- Få brann- og feiervesenet til å sjekke om skorsteinen er skadet etter brannen.