Bålbrenning & Bruk av åpen ild

- Lovverk og tips

(2015.10.06)

Kvistrydding på hyttetomta er en nærmest årlig aktivitet i Hugulia, ofte etterfulgt av brenning av kvister på åpent bål. Som hytteeier er det greit å være kjent med de viktigste reglene for åpen brenning (all brenning som skjer utendørs) og tips i den forbindelse. Les mer om dette nedenfor.

Offentlige forskrifter

(Endret 2018.05.23)

Nordre Land kommune har egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Denne finner du utdrag av på kommunens hjemmesider.

For fulltekst forskrift, se Lovdata: Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nordre Land kommune, Oppland samt Lovdata: Forskrift om brannforebygging

I utgangspunktet er all bruk av "åpen brenning" forbudt innenfor kommunens grenser!

Følgende er unntatt fra forbudet:

  • Åpen brenning på grill eller utepeis, men kun tillatt ved bruk av grillkull eller ved.
  • "Kaffebål" og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv (utmark). Likevel forbudt i eller nær skogsmark, se nedenfor.
  • Brenning av avfallstrevirke i vedovn - men gjelder ikke brenning av impregnert og overflatebehandlet/malt trevirke.
  • Brenning av avispapir og liknende til opptenning i vedovn.
  • Sankthansbål/Vardebrenning som del av nasjonal markering eller offentlig tilstelning - men gjelder ikke brenning av impregnert og/eller overflatebehandlet/malt trevirke.
  • Brenning av kvist og rydningsvirke utenfor tettbygde strøk f.o.m. 15. oktober t.o.m. 15. mai. Likevel forbudt i eller nær skogsmark, se nedenfor.
  • "Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk om våren" der avstand mellom boliger er mer enn 100 meter. Slik brenning forutsetter at hageavfall, virke, lauv og lignende som brennes er tørt.
  • Det skal tas hensyn til værforhold, vindretning med mere ved brenning.

Det er totalforbud mot all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skogsmark, i tidsrommet 15. april - 15. september, dersom tillatelse ikke er gitt.

Følgende tips kan være greit å huske på:

All åpen brenning gjøres på egen regning og risiko!

Alltid en voksen og edru person som ansvarlig ved bruk av åpen ild.

Brenning skal ikke foregå etter mørkets frembrudd

Brenning av malt/overflatebehandlet/impregnert virke er ikke tillatt. Leveres til Gjenvinningsstasjonen på f.eks. Åmodt.

Brenn kun under forskriftsmessige forhold (fuktighet, vindstyrke og vindretning)

Unngå å brenne nær trær, tørt grass, busker og hytte.

Unngå vind og ugunstig vindretning.

Beste tid for brenning er når bakken er våt etter regn/dekket av snø.

Ha alltid 1-2 bøtter med vann i beredskap.

Bålet bør kunne slukkes med 1-2 bøtter vann.

Kast ikke for mye brenne på bålet - unngå "gnistregn" eller bål du ikke klarer å slukke hurtig.

Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket. Bruk vannbøttene, evt. fyll flere ganger om nødvendig.