Styre og utvalg

(UNDER OPPDATERING)

Hugulia velforenings styre, revisor og utvalg velges på årsmøtet i februar hvert år. Se oversikter over styre- og utvalgsmedlemmer nedenfor.

Styret - etter årsmøtet februar 2018:

(Endret 2018-03-04)

Navn
(Klikk for ePost)

Rolle

Bosted

Hytte

Tlf.

Portrett

Lars Lie Leder Bekkestua
614 908 84 709
Tor Holmgren Nestleder Sagbakken 13 2009 Nordby
1203
414 13 099

Steinar Lambech Kasserer
Tormodsvei 4C,
1184 Oslo
1006 915 53 996
Tore H. Trollsaas Informasjons-
medarb.
Kanalveien 6
2004 Lillestrøm
309
992 23 908
Sissel Pettersson Sekretær
Kirkehaugsveien 2, 0283 Oslo 1301
909 25 804
Arild Baarlid Styremedlem Drift

Bårliskogen 7,
2010 Strømmen

212
934 09 083
Stian Erichsen 1. varamedlem
Hyttengveien 6,
1404 Siggerud
502 454 01 360
Inger Thommesen 2. varamedlem
Eikskollen 6A,
1361 Østerås
511 976 13 542

Revisor - etter årsmøtet februar 2018:

Navn

Rolle

Adresse

Hytte

Tlf

mnittPortrett

Sture Abrahamsen Revisor Kvartsveien 36
1487 Hakadal
1008 920 37 264

Driftsutvalget - etter årsmøtet februar 2018:

Navn (Klikk for ePost)

Rolle/Ansvar

Hytte

Tlf.

mittPortrett

Jon Schrøder Veier, pumpehus, garasje
410
928 28 937
Jan Ødegård Teknisk anlegg
106 99 28 18 57
Erik Uhre Schjelderup Løyper/Stier 614 980 84 814
Arild Baarlid Løyper/Stier 212
934 09 083

Friluftsutvalget - etter årsmøtet februar 2018:

Navn (Klikk for ePost)

Rolle


Hytte

Tlf.

mittPortrettRoar Inge Hoff


Leder
605 916 49 697


Jon Viktor Haugom


Medlem 1205
480 67 864
Sven Granhaug Medlem 1304
905 64 953
Hans-Jacob Lundbye Medlem 1105 932 45 779
Morten Østensen Medlem 033 452 53 969

Informasjonsutvalget - etter årsmøtet februar 2018:

Navn

Rolle

Hytte

Tlf

mittPortrett

Tore H. Trollsaas

Leder


309
992 23 908
Inger Thiblin

Medlem


1311
924 03 648
Stein Wennevold

Medlem


705
995 37 306Påskerennskomitè - etter årsmøtet februar 2018:

Navn (Klikk for ePost)

Rolle

Hytte

Tlf.

mittPortrett

Knut Thiblin Leder
1311
959 98 310
Inger Thiblin

Medlem


1311 924 03 648
Rita Fjærli

Medlem


615
480 52 487


Britt og Einar Johansen


Medlem (50/50)
003 928 16 921
Marianne Lie

Medlem


1001 909 93 927

Valgkomitè - etter årsmøtet februar 2017:

Navn

Rolle

Hytte

Tlf.

mittPortrett

Gunnar Støten Medlem
1308
977 67 507
Erik Pettersson

Medlem


1301
909 25 802

Johnny Fjeld

Medlem


115 901 16 026