Endring av medlemskapsopplysninger

- Hugulia velforening -

Husk å melde fra om endringer i medlemsopplysningene: Medlemsnavn, -postadresse, email-adresse, telefonnummer, salg & eierskifte

(2018.04.14)

Både for hytteeier og Hugulia velforening er det viktig at velforeninge har korrekte opplysninger om kontaktperson (eier eller annen hovedkontakt) og dennes kontaktinformasjon. Dette gjelder blant annet endring i forbindelse med salg/kjøp, annen overdragelse/skifte av kontaktperson, endring av postal adresse/email-adresse og/eller telefonnummer.

Bruk skjemaet nedenfor eller send en beskjed per email til styrelederen ...

Endring av medlemskapsopplysninger
- Melding til Hugulia velforening -

(2018.04.14)

Felt merket med "*" må fylles ut.

Hovedmedlem er den som står registrert i Velforeningens medlemsregister og blir å oppfatte som kontaktperson, fakturamottaker og betaler i denne aktuelle sammenheng.