Medlemskap - Hugulia velforening

(Endret 2019.02.25)

Hugulia velforeningens medlemmer består av de som har kjøpt/festet hyttetomt på Hugulia eiendom. For disse er medlemskap obligatorisk. Hvert medlem har 1 stemme på årsmøtet. I tillegg kan opptas som medlem veibrukere/organisasjoner ved fullt eller delvis medlemskap. Disse har talerett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

Medlemsskap avtales med velforenings leder. Benytt kontaktskjemaet her...

Medlemskontigent vedtas av årsmøtet, som normalt avholdes i siste del av februar hvert år

Medlemmer betaler en årlig kontigent, basert på type medlemsskap og om man i tillegg har valgt brøyteavtale inn på hyttetomten. For 2019 er satsene:

Fullverdig medlem5.000,-

Fullverdig brøyteavtale500,-

Veibruker medlem3.000,-

Veibruker brøyteavtale800,-


Hugulia velforening sender i begynnelsen av mars hvert år ut egen email med kontigentkrav. Husk å oppgi hyttenummeret (Velforeningens interne) på innbetalingen.

Innbetalingsfrist: 20. mars.

Medlemmene plikter selv å passe på betaling innen fristen. Kontonummer: 0533.03.64299

Husk å melde fra om endringer i medlemsinformasjonen: medlemsnavn, -postadresse, email-adresse, telefonnummer, salg & eierskifte

(2018.04.14)

Både for hytteeier og Hugulia velforening er det viktig at velforeningen har korrekte opplysninger om den enkelte hyttes medlem i velforeningen. Har det skjedd endringer i navn, adresse, email-adresse eller postadresse? Eller er hytta solgt til ny eier? - Vennligst gi oss beskjed.
Du kan melde endringene her ...

Bruker du (ikke) "Ring-Bommen-Opp"?

(2018.04.14)

Som medlem av Hugulia velforening kan du bestille abonnement og få en kvote på 3 mobiltelefoner koplet inn på "Ring-Bommen-Opp" i Hugulia. Skulle det skje endringer i opplysningene dine under dette abonnementet, kan endringer enkelt sendes inn elektronisk. (Det tar likevel litt tid i etterkant for å behandle bestillingen.)
Les mer om Bommen på Hugulia her ...

Så om du skal bestille nytt abonnement eller har du allerede og skal bare oppdatere et nytt mobilnummer for "gubben", så kan du gjøre det her ...

Ikke medlem av Hugulia velforening - men ønsker å holde deg orientert når det er noe nytt?

(2018.04.14)

Vårt nyhetsvarsel er gratis og kan sies opp når som helst. Registrer ditt abonnement her ...