Ring Bommen Opp

Som registrert medlem av Hugulia velforening kan du registrere inntil tre mobilnummer i "Ring-Bommen-Opp"; det elektroniske bomsystemet til Hugulia velforening.

(2018.04.14)
Ved registrering som abonnent, får man tildelt en kvote på maksimum 3 mobilnummer, inkludert gratis ajourhold av opplysningene av disse. For kjøp av en kvote påløper det en engangskostnad på kr. 500,-. Ved spesielle behov vil man kunne kjøpe en ekstra kvote og slik kunne benytte tilsammen inntil 6 godkjente mobilnummer.

Medlem i velforeningen (normalt hytteeier) må stå som bestiller/fakturamottaker og er ansvarlig for at alle opplysninger er korrekt, samt at tjenesten benyttes på en forsvarlig måte. Nærmere opplysninger om bankkonto og betalingsfrist sendes ut når skjemaet nedenfor er fyllt ut og sendt inn for registrering av abonnement og eventuelle tilhørende mobilnummer.

Man bør alltid være tilstede når bommen skal heves, for å unngå at barn/tilfeldig forbipasserende skades. Det vil si at før det ringes, må man kunne se bommen og kontrollere at ingen kan bli skadet når bommen går opp. (Det er ingen hurtigstopp-knapp på mobilen når bommen er på vei opp!)

Senere endring av opplysningene i ditt abonnementet, gjøres ved bruk av samme skjema. Dette er inkludert i nevnte engangskostnad og koster derfor intet ekstra. Av naturlige grunner tar dette noe tid å utføre, da dette driftes på frivillig basis.

Mobilnummer som ikke lenger benyttes til bomåpning; bes vennligst avregistrert snarest mulig ved å fylle ut og sende inn samme skjema. Dette fordi vi har et begrenset antall "slots" for autoriserte mobilnummer i datasystemet.

Les mer om Bommen på Hugulia her ...

Bestilling/Endring av abonnement på
- Ring Bommen Opp -

(2018.04.14)

VIKTIG - Les dette først =>

Du kan sende bestillinger/endringer av abonnement på Ring Bommen Opp, dersom du:
a. Er registrert hos Hugulia velforening som Hytteeiermedlem og derved allerede være oppført i vår medlemsliste med internt HytteMedlemsNr.

eller:

b. Er person/organisasjon som anser å ha begrunnet behov for å komme inn gjennom bommen og derfor allerede har etablert eksternt BomAbonnent og blitt tildelt "EksternBomAboNr" (begrenset til nødetater, enkelte firmaer, etc)

Mener du å ha behov for Eksternt Bomabonnent iht pkt b. ovenfor - og vil bestille dette nå? Fyll da ut feltet "EksternBomAboNr" nedenfor med "9999" og fyll ut øvrige relevante felter samt begrunn ditt behov i "Evt. tilleggsbeskjed". Du får tildelt eget EksternBomAboNr for fremtidig bruk, når vi har godkjent og registrert deg.


Felt merket med "* " må alltid fylles ut.
Felt merket med "*" fylles ut for den det gjelder (HytteMedlemsNr eller EksternBomAboNr)
Felt merket med "(!)" må fylles ut når "BYTT MOBILNR" er valgt som Handling for linjen.
Medlem er den hytteeier eller eksterne person/næringsenhet som står registrert i Velforeningens medlemsregister/Bom-abonnentliste og blir å oppfatte som kontaktperson, fakturamottaker og betaler i denne aktuelle sammenheng.

Jeg samtykker i at disse opplysningene lagres og behandles i samsvar med Personopplysningsloven.