Bommen på Hugulia

(Endret 2019.08.23)

Fredag 8. juni 2007 ble elektronisk bom tatt i bruk ved innkjøringen til Hugulia. Bommen skal alltid være nede, unntatt ved autorisert passering. Uvedkommende eller ukjente må ikke slippes gjennom bommen, verken for inngående eller utgående trafikk.

Bommen styres elektronisk ved at man, som registrert bruker, fra sin mobiltelefon ringer et tildelt nummer for å åpne bommen (Ring Bommen Opp). Datasystemet i løsningen kontrollerer at oppringingen kommer fra et allerede godkjent nummer og åpner bommen etter noen sekunder. Når man så har passert bommen, senkes denne automatisk slik at veien igjen er stengt. (Ved driftsavbrudd vil bommen i en kortere periode likevel kunne settes i åpen stilling.)

For å kunne åpne bommen med mobiltelefon, må man:

a) være medlem av Hugulia velforening og 

b) ha registrert de(t) aktuelle mobilnummer(e) som godkjent(e) nummer.

Vi må dessverre ta oss betalt for dette, da systemet ikke er gratis. Gjeldende engangssats er kr. 500,- per kvote på 3 godkjente "nummerplasser". Ved spesielle behov, vil man kunne kjøpe én ekstra kvote (kr. 500,-) og slik kunne benytte tilsammen inntil max 6 godkjente mobilnummer. Vi tar oss ikke betalt ut over disse engangssatsene.

Alternativt så kan man fortsatt bruke "gamlemåten" og låse opp bommen med sin fysiske nøkkel. Bommen vil da åpnes og lukkes tilsvarende det som skjer ved mobilåpning. Dette er selvfølgelig fortsatt gratis.

Vi gjør oppmerksom på at hvert mobilnummer blir registrert i datasystemet og ved elektronisk åpning av bommen blir dette automatisk logget i systemet. Loggen benyttes kun ved driftstekniske problemer.Registrering av abonnement og mobilnummer kan du gjøre ved å benytte vårt "Ring Bommen Opp" -skjema. Dette skjemaet kan også benyttes til å melde inn endring/avregistrering av eksisterende avtale. Alternativt kan man sende en bestilling på e-post til ringbommenopp(A)huguliavel.no; det forutsettes da at man gir opplysninger tilsvarende de vi etterspør i skjemaet nevnt ovenfor.

Oppsigelse av hele eller deler av abonnentet forventes å skje senest 14 dager etter at hytte selges og forøvrig straks det ikke lenger er behov for å benytte ett av de tidligere registrete mobilnummere.

Hugulia velforening forbeholder seg retten til å avregistrere mobilnummer som over lang tid ikke brukes, etter først å ha kontaktet den aktuelle hytteeier.

Bomproblemer? Se HUGULIA på Facebook.com om det skulle være iverksatt tiltak allerede.

Eller kontakt vaktmester Odd Harald Bergli på mobil 934 39 382 .

Oppgradering av Hugulia-bommen

Lørdag 17.8.-Søndag 18.8.

(2019.08.11)

Styret i Hugulia velforening har valgt å oppgradere den del av bomløsningen som sørger for at bommen åpnes, når de som har et "Ring-Bommen-Opp"-abonnement ringer for åpne den.
Dette for å være i forkant når Telenor nå stenger 3G-nettet og deretter 2G-nettet (planlagt 2024), for å satse videre med LTE/4G. Valget om å skifte nå, er foretatt delvis på grunn av det nye systemet er basert på LTE/4G, hvilket gir hurtigere og mer stabil kommunikasjon, at man ikke blir berørt av den fremtidige 2G-termineringen (i 2024), at det systemet er enklere og sikrere, samt et meget prisgunstig tilbud.

Oppgraderingsarbeiet vil foregå i helgen 17.8 - 18.8 i år. Vi forsøker så langt mulig å holde systemet operativt mens arbeidt pågår. Kortere avbrudd må likevel påregnes underveis, men bommen vil da kunne åpnes manuelt ved bruk av nøkkel eller av de som arbeider med oppgraderingen. Altså: Ingen grunn til å droppe hytteturen :-)

Hoved-abonnenter som har registrert flere mobiltelefonnummer (flere brukere), bes derfor om snarest å informere de øvrige av sine registrerte brukere om hva som vil skje. Be dem også gjerne om å surfe inn på https://huguliavel.no for å lese denne meldingen!

Etter oppgraderingen vil gammel og ny løsning kjøres parallelt en kort stund, slik at alle fortsatt skal kunne åpne bommen som før.

Hoved-abonnentene på Ring-Bommen-Opp vil en stund etter oppgraderingen bli informert via ePost om hvilket nytt mobilnummer det skal ringes for fremtiden for å få åpnet bommen, samt tidspunkt for utkopling gammel løsning.

Har man registrert mer enn ett mobiltelefonnummer (flere brukere) , får man da samtidig tilsendt tilsvarende informasjon for disse nummere og bes da om snarest å informere disse registrerte "Ring-Bommen-Opp"-brukere om hvilket nytt nummer den enkelte av dem skal ringe for fremtiden.

Med vennlig hilsen

Styret