Avfallshåndtering i Hugulia

(Endret 2017.04.20)

Husholdningsavfall
Husholdningsavfall skal kastes i søppelcontaineren ved bommen. Denne containeren skal IKKE brukes til glass/flasker og andre typer avfall enn husholdningsavfall. Om containeren er full - så IKKE sett søppelposer etc på bakken ved containeren. Fugler og dyr elsker slike forundringspakker og etterlatter seg opprevne poser med innholdet spredd for alle vinder! - Ta søppelposene med ned til containeren ved butikken, når "vår" er full!

Slik skal det ikke gjøres...


Mange av skogens dyr og fugler sjekker om det finnes noe spiselig her!Det var god plass fra andre siden av containeren. Og dersom containeren er full, så ta avfallet med til containeren ved butikken - i verste fall så vis ansvar og ta det med hjem!


Glass og flasker
Nærmeste container for glass og flakser er plassert ved Nærbutikken Nørstelien. Spar miljøet, og bruk denne returordningen!

Pantbare flasker - Støtt løypeleggingen i Hugulia-/Slåttenområdet!
Nærbutikken Nørstelien tar også i mot alt du ønsker å levere av pantbare flasker til støtte for løypelegging i Hugulis-/Slåttenområdet. Dette inngår ikke i den offentlige avhallshåndteringen i Hugulia, men man støtter en god sak ved å bruke ordningen til det den er ment for! - Dvs kun pantbare flasker og bokser.

Du kan enten pante selv og legge pantelappen i egen boks inne i butikken, eller legge dine pantbare flasker/bokser i egen merket container som er plassert utenfor butikken.

Vi takker Nærbutikken for støtten til løypekjøringen!

Drikkekartonger
Nærmeste sted for innsamling av drikkekartonger er Gjenvinningsstasjonen på Amot. Vi oppfordrer alle til å benytte denne returordningen.

Annet avfall
Annet avfall kan leveres på Gjenvinningsstasjonen på Åmot, som har følgende åpningstider:

  • Tirsdag: kl. 14.00 - 19.00
  • Lørdag: kl. 10.00 - 13.00

I tillegg til vanlig avfall, drikkekartonger og glass/flasker, så tar Gjenvinningsstasjonen imot metaller, trevirke, plast, bilbatterier, farlig avfall, m.m. Se nærmere omtale her...