Løypeleggingen

Hugulia velforening samarbeider med Slåtten hytte- og velforening og Hugulia Fjellstue. Løypesamarbeid omfatter løypelegging på følgende strekninger: Elgmyrrunden, Fjellseterrunden, Flæenerunden, Høgkampløypa, Langhaugen-Nordbygda, Langhaugrunden, Nørsteliløypa, Slåtten-Trekanten, Spåtind samt Trekanten - totalt nesten 70 km.

Målsettingen for løypeleggingen er at det skal være gode løyper i helgene og i tillegg prøver vi å legge gode løyper i nærområdet midt i uka, begge deler så sant det er forsvarlig med tanke på løypeleggerutstyret. Spesielt «tidligløypa» mellom Hugulia og Slåtten seter tilstreber vi å få kjørt så snart det er mulig. I høst har vi utbedret løypa mellom Hugulia og Hugulitjern for å kunne kjøre løyper tidligere.

Hva «som er forsvarlig» avgjøres av Driftsutvalget i samråd med vaktmester/løypekjører. Vi minner i denne forbindelse om at selv om snødybden ser forsvarlig ut, så kan snøtypen, underlag og andre forhold gjøre at løypeleggeren likevel ikke kan kjøre på grunn av fare for skade (og kostbare reparasjoner) på utstyret.

Ved mye vind/dårlig vær hvor løypene på kort tid blåser igjen, kan det være utfordrende å holde åpne løyper til enhver tid, og vi ber om forståelse for det.

Se Skisporet.no for status på løpekjøringen. Løypelegging har også en økonomisk side og vi er avhengig av at folk støtter opp om løypekjøringen. 

• «Grasrotandelen» til Norsk Tipping gir et godt bidrag og vi oppfordrer alle til å benytte seg av denne gratis-muligheten til å støtte løypeleggingen. Mer om dette finner du her…

• Nordre Land kommune, Torpa Idrettslag og noen hyttevel bidrar også. De tre eierne bidrar med til sammen kr 168 000,-. 

• I tillegg bidrar en rekke enkeltpersoner med til sammen over 35.000 kroner ved å sende noen kroner til løypeleggerkontoen 1594 07 040573. 

• Reklameplass på garasje og/eller selve løypeleggeren er også et alternativ. Kjenner du noen som kan tenkes å reklamere her, så ta kontakt med Lars Lie. All inntekt på denne måten, går uavkortet til løypeleggingen!

Vi er selvfølgelig også interessert i andre forslag som kan gi penger i kassa og tar imot alle tips.

Hvorfor kjører ikke løypeleggeren (bestandig)?

(Endret 2018.12.21)

Etter en snøfattig vinter er det på tide å gjøre opp status.

Eierforeningene legger ned mye arbeid med å rydde løyper, bygge klopper og legge forholdene best mulig til rette for å kjøre løyper. For to år siden ble løypa utbedret ved Slåtten Seter ved å få nedkjøringen til å bli mindre fuktig og legge en bekk i rør. I fjor ble det lagt ned flere 10-talls tusen kroner for å fjerne steiner og utbedre løypa fra Hugulia og opp til Hugulitjern for å kunne kjøre på mindre snø, uten og være redd for at løypeleggeren skulle kjøres i stykker. Til sommeren håper vi å utbedre Seterrunden som går fra Hugulia og innover mot Gamlestølen.

Men slike utbedringer hjelper lite når vi opplever en vinter med ekstremt lite snø. Vi var veldig optimistiske da det kom snø midt i november, men forsøket på å kjøre løyper stoppet brått da myrene ikke var frosne og løypeleggeren holdt på å sette seg fast i myra. Etter dette ble det verken kulde eller snø. Det lille som kom av snø, blåste bort innover på fjellet, og mulighetene til å kjøre løype begrenset seg selv. Gjennom hele vinteren har vi hatt vanskeligheter, og enkelte løyper er nesten ikke kjørt på grunn av snømangel.

Vi må alltid ta hensyn til maskinen og ikke ta unødige sjanser. Det er den viktigste grunnen til at det ikke blir nykjørte løyper til enhver tid. Dette er det noen som ikke har forståelse for. De bruker blant annet argumenter om at andre løyper i nærområdet kjøres. Til det er å si at disse løypene ligger i annet terreng enn våre. Noen av dem går på skogsbilveier og i terreng som tåler løypekjøring selv når det er lite snø.

Som avslutning på en dårlig sesong vurderte vi det slik at det ikke ville bli behov for mer kjøring etter påske, og første påskedag demontere vi løypeleggeren som nå skal byttes ut. Og så kom snøen...

Satser på ny og bedre sesong
Etter at vi har slitt med driftssikkerheten på maskinen, har vi valgt å bytte den inn i en ny modell. En veldig god innbyttepris og mange forbedringer, mener vi forsvarer et slikt bytte. Forhåpentlig blir det en skikkelig vinter kommende sesong slik at vi virkelig får glede av den nye maskinen. Kommer det snø, lover vi gode løyper.

Mange enkeltpersoner bidrar til driften av løypeleggeren enten direkte eller med sin grasrotandel hos Norsk Tipping. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du registrere deg der under org.nr. 971 305 835 slik at en del av Norsk Tippings overskutt, svarende til 7% av spilleinnsatsen din, går til løypelaget. Dette gjør du enkelt og greit ved å sende følgende SMS til 60000 (seks og fire nuller): Grasrotandelen 971305835

Slik kan du støtte løypekjøringen ...

(2017.12.14, Endret 2018.12.21)

Vi har mottatt flere henvendelser om hvordan man kan støtte løypekjøringen i Hugulia. Det setter vi pris på!

Den nye løypeleggeren koster, både i innkjøp og drift, og signaler fra kommunen tyder på at de vil redusere tilskuddet sitt til løypekjøring framover. Allerede i 2018 reduserer de beløpet sitt med 11 000 kroner i forhold til i år. Årsaken er at de som vant kommunevalget, lovet å fjerne eiendomsskatten, og løypekjøring er ett av områdene de vil spare inn på for å få det til.

Du sparer altså forhåpentlig noen kroner på bortfall av eiendomsskatt etter hvert. Bruk gjerne noen av dem på å støtte løypekjøringen i nærområdet vårt. Alle bidrag er veldig kjærkomne!

Sånn kan du gjøre det:

1. Sende penger til løypekontoen
Løypelagets kontonummer er 1594 07 40573. Vi tar selvfølgelig imot både små og store bidrag!

2. Pante flaskene dine til inntekt for løypekjøringen
Ved siden av panteautomaten hos Nørstelien Landhandel er det kasse du kan legge pantelappen din i, for at løypelaget skal få pantepengene dine. Når butikken er stengt, kan du legge panteflaskene dine i flaskecontaineren utenfor butikken. Hittil i år har flaskepant innbrakt ca. kr 14 000,-.

3. La grasrotandelen din i Norsk Tipping bidra til bedre løyper - Det er gratis for deg!
Har du spillekort i Norsk Tipping? Da kjenner du kanskje til «Grasrotandelen» og vet du at du kan bestemme at Norsk Tipping skal utbetale en del av sitt overskudd (tilsvarende 7% av din tippe-, Joker- og Lottoinnsats), til løypelegging i Hugulia-/Slåttenområdet? Best av alt: Dette er går ikke ut over din spilleinnsats eller gevinst og koster deg ikke ett øre!

Men om du ikke velger din egen grasrotandel-mottaker, så vil staten selv fordele de udisponerte grasrotandelene og da blir det neppe mange kronene til løypelegging i vårt område …

Vil du støtte løypeleggingen med din grasrotandel, kan du gjøre det fra din mobiltelefon, ved å sende en SMS til nummer 60000 (seks og fire nuller) med teksten: Grasrotandelen 971305835

Eller gi beskjed neste gang du leverer inn «kupongen», at du ønsker din grasrotandel skal gå til:
Hugulia velforening, org.nr. 971 305 835. Grasrotandelen går uavkortet til løypeleggingen.

4. Dugnad
Kostnadene vi har i forbindelse med løypekjøringen er til drivstoff, lønn til de som kjører maskinen til alle døgnets tider, betjening av lån, service og utbedring av løypene hvor det ikke er nok med håndkraft.
I tillegg utføres det utrolig mange dugnadstimer til løyperydding, vedlikehold av maskinen osv. Har du noe å bidra med på dette området, er det bare å ta kontakt!