Rypejakta 2018 avlyst!

(2017.05.18 Oppdatert 2018.08.11)

Årsaken er den svake rypebestanden på vårt terreng. Vi har i noen år begrenset antallet kort med og uten hund, redusert bag-limit og avlyst rypejakta, delvis eller helt som i 2016 og 2017, for om mulig å øke bestanden igjen til bærekraftig nivå. Et par år er kort tid for å bygge opp igjen bestanden, og vi regner med at fredningsperioden vil bli forlenget t.o.m. 2018/2019 eller mer. Jakt-, fiske- og miljøoppsynet vil bli tilpasset dette. Harejakta blir ikke avlyst.

Les brevet fra grunneier...

Jakt- og fiske i Hugulia

(Endret 2017.07.17 Oppdatert 2018.08.11)

Jakt og fiske i Hugulia lar seg lett kombinere med en tur på Synnfjell og til Nordre Lands høyeste fjell; Spåtind på 1.414 meter over havet.

Det er grunneieren, Hugulia Eiendom, i samråd med Hugulia Velforening, som utarbeider jakt- og fiskereglementet for Hugulia-området. Hovedreglene er:

  • Jakt og fiske på eiendommen Hugulia er bare tillatt iht. gjeldende lover og reglement for jakt og fiske på Hugulia, Gnr 66/bnr 1, når grunneiers fiskekort/jaktkort og jegeravgift til staten er betalt.
  • Våpen og våpenbruk er ikke tillatt i hytteområdet. Se også "Våpenloven".
  • Hundehold: Det er absolutt båndtvang for alle hunder i tiden 1.4-30.9. Unntak herfra er hunder som benyttes i offentlig tjenesteoppdrag og i forbindelse med godkjent jakt avtalt med grunneier. Hundeeier plikter dessuten til enhver tid å undersøke om kommunen har iverksatt ekstraordinær båndtvang. Se også "Hundeholdsregler Nordre Land".

For ytterligere bestemmelser, se: Jaktreglement i Hugulia 2018.pdf

Jaktreglementet

(Oppdatert 2018.08.11)

Det selges et svært begrenset antall jaktkort for dette området. Jakten foregår i følgende perioder: (1) 15.-21.9., (2) 22.-28.9., og (3) 29.9.-31.10.

For ytterligere bestemmelser, se: Jaktreglementet i Hugulia 1018.pdf Søknadsfrist: 1. april
Kontakt . . . : Hugulia.no

Fiskereglementet

(Endret 2015.7.18)

Fiskekort omfatter Smørbukktjern, Hugulitjern, samt Nedre og Øvre Høgkampvann. Barn under 16 år fisker gratis.

  • Fredningstid: Oktober-Desember hvert år. Fiske ikke tillatt i vann og sidebekker.
  • Redskap: Kun håndsnøre/stang fra land.
  • Minstemål ørret: 25 cm
  • Det er ABSOLUTT ULOVLIG å fiske fra båt, sette garn eller bruke annen redskap enn fluestang, slukstang eller markstang. Det kan fiskes fra land på alle steder rundt tjernet. ULOVLIG FISKE VIL BLI ANMELDT!!

Fiskekort må løses av alle over 16 år. Kortet selges hos Nørstelien landhandleri, 2880 Nord-Torpa eller kan bestilles på SMS (se nedenfor).

Oversiktskart:

Fiskekart Hugulia (.pdf)
Betale vis SMS?

Bestille fiskekort på SMS (pdf).


Fangstmelding for fiske

Hugulia velforening følger aktivt med på utviklingen i vannene: Vi ber derfor om at de som får fisk i det aktuelle området, sender inn fangstmelding. Dette gir verdifull informasjon om hvordan forholdene utvikler seg, og bidrar til den videre kultivering av vannene.

Fangstmelding sendes på eget skjema: last ned i .doc-format eller last ned i .pdf-format.

Andre fiskemuligheter i Synnfjell og Nordre Land

Det er mer enn fire fiskevann å besøke! Det ligger bortimot 40 vann i Synnfjell, og de aller fleste er åpent for allment fiske. De fleste vannene er små og egner seg derfor godt til stangfiske. Søk gjerne på nettet etter fiskemuligheter også i Nordre Land og/eller Oppland.