SOS - Spørsmål Og Svar

(2015.10.06)

Tidvis mottar vi spørsmål av ulik art angående hyttehold, friluftsliv, med mere. Mange av spørsmålene er gode og fortjener et skikkelig svar. Huguliavel.no har imidlertid begrensede ressurser og har derfor ikke kapasitet til å besvare ethvert spørsmål som fortjener svar. Verktøyet vi bruker til hjemmesidene, egner seg heller ikke spesielt godt til dette.

Spørsmål om mer normgivende forhold ifbm Hugulia Eiendom/Hugulia Vel/Huguliaområdet: Disse forsøker vi å innarbeide på relevant nettside i menystrukturen. Eksempel på slike spørsmål kan være: "Hva bør gjøres med alle grener og kvister som samler seg etter hogst - samle det sammen og brenne det? Når og hvordan brennes det i så fall trygt?" Vi tar gjerne imot (tips om) slike spørsmål via følgende lenke: Spørsmål/Beskjed til web-redaksjonen.

Spørsmål av mer søkende art, hvor mange ulike svar er mulig (erfaringsutveksling): Disse kan vi dessverre ikke ta på oss å besvare. Denne type spørsmål passer også bedre å stille på "sosiale media", av type Facebook (se nedenfor), Twitter, etc. Eksempel på slike spørsmål kan være: "Hva egner seg best til innvendig rengjøring av hytteveggene?" Alternativt kan man kanskje finne svar med et søk på www.Google.no, www.Bing.no, duckduckgo.com eller lignende.

Hugulia på Facebook!
www.facebook.com finnes det en egen gruppe for Hugulia, hvor mange hyttefolk fra vårt område er aktive. Dette er et flott sted å få tips og råd som gjelder hyttehold av mer allmen art.

Besøk Hugulia-gruppen på Facebook.


Der treffer du Hugulia-venner,
som du trolig (snart) kjenner ;-)