Hugustubben

Hugustubben er velforeningens medlemsblad. Det kommer p.t. ut to ganger i året og distribueres til medlemmene per email eller vanlig post.

Ansvarlig redaktør er Arne Bjørnstad, tlf. 90 69 39 80. Redaksjonen vil gjerne ha både stoffideer og ferdig stoff. Tips om aktuelle emner kan sendes til e-postadressen: arnerb@broadpark.no Ferdig stoff bør fortrinnsvis foreligge i elektronisk form og kan sendes til redaksjonskomiteen på den samme e-postadressen.

Hugustubbenarkivet finner du nedenfor.

(Endret 2016.02.29)
Hver enkelt utgave er lagret som .pdf-fil. For å lese utgavene du finner her, trenger du derfor programvaren Adobe Acrobat Reader eller tilsvarende på din maskin. Programvaren er gratis. Om du ikke har den installert allerede, kan den lastes ned fra Adobe.com. NB: Det anbefales å fjerne avhakingen ved eventuelle "alternative tilbud", da du trolig ikke ønsker å få dem "med på lasset".

Vi har flere hull i arkivet, og trenger hjelp for å komplettere dette. Har du gamle utgaver som ikke er kommet med? Vi vil gjerne låne slike utgaver for å skanne dem inn og legge dem ut i denne oversikten. Vennligst ta kontakt medweb-redaksjonen.

Merknad 1: Det viser seg at man under produksjon av fire Hugustubben-utgaver i sin tid, ved en feil i nummereringen, kom til å hoppe over nr. 2/2002, nr. 3/2004, nr. 1/2007 og nr. 1/2013. Disse fire utgavene eksisterer derfor ikke og de etterfølgende er derfor rykket en kolonne til venstre.
Merknad 2: Både i 2001 og 2002 ble det oppgitt "Årgang 26" på disse to års utgaver, slik at man ble liggende 1 årgang bak det som var reelt. Videre ble det både i 2006 og 2007 oppgitt "Årgang 30" begge årene, slik at man da til sammen var 2 år etter reell årgang. Dette betyr imidlertid ikke så mye, så lenge man forholder seg til årstallet som oppgis på den enkelte utgave. Under kolonnen "Årgang" i oversikten nedenfor, har vi imidlertid valgt å oppgi korrekte årgangsnummer.
Årgang
#1 #2 #3 #4
2016 41. årgang
 Merknad til bildene på side 7 i Høstutgaven (#2):
Ved et uhell har selve bildene av Hofferne og Sitteunderlaget byttet plass. Vi beklager dette.

015 40. årgang


2014 39. årgang


2013 38. årgang
#1 eksisterer ikke.
(Se Merknad)


2012 37. årgang

2011 36. årgang

2010 35. årgang

2009 34. årgang

2008 33. årgang

2007 32. årgang
#1 eksisterer ikke
(Se Merknad)

2006 31. årgang

2005 30. årgang

2004 29. årgang
#3 eksisterer ikke.
(Se Merknad)

2003 28. årgang

2002 27. årgang
#2 eksisterer ikke.
(Se Merknad)

2001 26. årgang

2000 25. årgang
1999 24. årgang

1998 23. årgang

Utlånt av Gunnar Støten

1997 22. årgang
 Utlånt av Gunnar Støten  Utlånt av Gunnar Støten Utlånt av Gunnar Støten
1996 21. årgang
 Utlånt av Bente Hjelle
 Utlånt av Gunnar Støten (Etterlyses) (Etterlyses)
1995 20. årgang
 Utlånt av Gunnar Støten (Etterlyses) (Etterlyses)
1994 19. årgang

Utlånt av Rita Fjærli Teigen
 Utlånt av Bente Hjelle
(Etterlyses)
1993 18. årgang

Utlånt av Rita Fjærli Teigen
 Utlånt av Bente Hjelle
 Utlånt av Arild Sommerstad


Utlånt av Rita Fjærli Teigen
1992 17. årgang
 Utlånt av Arild Sommerstad

Utlånt av Rita Fjærli Teigen
(Etterlyses) (Etterlyses)
1991 16. årgang
 Utlånt av Bente Hjelle
 Utlånt av Bente Hjelle
(Etterlyses) (Etterlyses)
1990 15. årgang

Utlånt av Bente Hjelle
(Etterlyses) (Etterlyses) Utlånt av Bente Hjelle
1989 14. årgang

Utlånt av Bente Hjelle
 Utlånt av Arild Sommerstad
(Etterlyses) (Etterlyses)
1988 13. årgang

Utlånt av Bente Hjelle

Utlånt av Bente Hjelle
(Etterlyses) Utlånt av Bente Hjelle
1987 12. årgang
(Etterlyses) Utlånt av Bente Hjelle

Utlånt av Bente Hjelle

Utlånt av Bente Hjelle
1986 11. årgang

Utlånt av Bente Hjelle

Utlånt av Bente Hjelle
(Etterlyses) (Etterlyses)
1985 10. årgang
(Etterlyses) (Etterlyses) Utlånt av Arild Sommerstad
(Etterlyses)
1984 9. årgang
(Etterlyses) (Etterlyses) (Etterlyses) Utlånt av Gunnar Støten
1983 8. årgang
(Etterlyses) (Etterlyses) (Etterlyses) (Etterlyses)
1982 7. årgang
(Etterlyses) (Etterlyses) (Etterlyses) (Etterlyses)
1981 6. årgang
(Etterlyses) (Etterlyses) (Etterlyses) (Etterlyses)
1980 5. årgang
 Utlånt av Arild Sommerstad
(Etterlyses) (Etterlyses) (Etterlyses)
1979 4. årgang
(Etterlyses) Utlånt av Arild Sommerstad
 Utlånt av Arild Sommerstad
(Etterlyses)
1978 3. årgang
 Utlånt av Arild Sommerstad
(Etterlyses) (Etterlyses) (Etterlyses)
1977 2. årgang

 Utlånt av Gunnar Støten
(Etterlyses) (Etterlyses) (Etterlyses)
1976 1. årgang
 Utlånt av Arild Sommerstad
 Utlånt av Gunnar Støten
 Utlånt av Arild Sommerstad
(Etterlyses)

Hugulia velforening
c/o Lie, Haukeveien 2b
1357 Bekkestua
Beskjed til Hugulia velforening

Redaktør for nettsidene:
Tore H. Trollsaas

Vi tar gjerne imot bilder tips og ferdig stoff til nettsidene, bruk gjerne lenken nedenfor:
Beskjed til web-redaksjonen

Nå er vi 254!
Vi ønsker velkommen til den sist påmeldte.
Bli med DU også, det er gratis!
Les mer...
Støtt våre leverandører...
De støtter oss!

Se oversikten...Nødplakat kan redde liv!
Lag din egen nødplakat for hytta, skriv den ut og heng den opp inne på hytta, f.eks. ved utgangsdøra. Les mer ...
Besøk Hugulia på Facebook!