Huguliabussen

(2015.07.21)

Bussrutetilbudet mellom Hugulia og omverden er begrenset, noe som vel skyldes at de fleste benytter bil framfor buss i våre dager. Likevel er bussen god å ha når bil ikke er tilgjengelig, så la oss se litt nærmere på tilbudet i Hugulia-sammenheng.

"Huguliabussen" (rute 821 til/fra Hugulia) kjører kun på de hverdager det er skoleundervisning. Den kjøres altså ikke på helgedager, høytidsdager og skolefrie hverdager (f. eks. ikke i skolens sommerferie)!

På skoledager er det kun én gang om dagen at bussen kjører hele ruten mellom Hugulia og Dokka! I tillegg kjører Huguliabussen (rute 821) to ganger om dagen fra Hugulia til Torpaskolen (Torpa barne- og ungdomsskole) - hvorav én av disse kjøringene korresponderer med bussrute 136 fra Lillehammer i retning Dokka. Det samme gjelder den andre veien: Fra Dokka går det én kjøring av rute 821 helt til Hugulia, mens 136-bussen mot Lillehammer én gang per dag korresponderer ved Torpaskolen med 821-bussen videre til Hugulia - og èn gang går 821-bussen bare lokalt mellom Torpaskolen og Hugulia.

skoledager er det derfor ingen problemer med å komme seg mellom Dokka og Hugulia. Man må bare passe på å reise slik at rute 821 kjører hele veien til eller fra Dokka, eller at rute 136 og 821 korresponderer ved Torpaskolen/Elverom.

I tillegg til Hugulia-Dokka-rutene, kan man benyttte seg av 136-ruten Fagernes-Dokka-Lillehammer (stopper ved holdeplass ved Torpaskolen eller Elverom), til å komme seg mellom Hugulia og Lillehammer. Imidlertid er dette en dårlig synkronisert korrespondanse, med lange ventetider ved Torpaskolen for overgang mellom 821-bussen (Huguliabussen) og 136-bussen til/fra Lillehammer.

På skolefri dager er det ingen problemer med å komme seg mellom Dokka og Torpaskolen/Elverom. Men - siden Huguliabussen ikke går på skolefrie dager, må man finne et annet befordringsmiddel mellom Torpaskolen/Elverom og Hugulia. Kanskje avtale med en hyttenabo om å bli hentet mot betaling? Eller forhåndsbestille taxi, f.eks. hos det lokale Torpa Drosjesentral på tfn 61 11 98 00?

Klikk her for å åpne en sammenslått rutetabell til/fra Hugulia mot Dokka eller Lillehammer. Tabellen bygger på tabellene for rute 136 Lillehammer-Dokka-Fagernes (og omvendt) og rute 821 Dokka-Hugulia.

Til planlegging av reisestrekningen mellom ditt hjemsted og Dokka skysstasjon foreslås bruk av https://ruter.no, som dekker store deler av østlandsnorge.

God tur!
Hugulia velforening
c/o Lie, Haukeveien 2b
1357 Bekkestua
Beskjed til Hugulia velforening

Redaktør for nettsidene:
Tore H. Trollsaas

Vi tar gjerne imot bilder tips og ferdig stoff til nettsidene, bruk gjerne lenken nedenfor:
Beskjed til web-redaksjonen

Nå er vi 254!
Vi ønsker velkommen til den sist påmeldte.
Bli med DU også, det er gratis!
Les mer...
Støtt våre leverandører...
De støtter oss!

Se oversikten...Nødplakat kan redde liv!
Lag din egen nødplakat for hytta, skriv den ut og heng den opp inne på hytta, f.eks. ved utgangsdøra. Les mer ...
Besøk Hugulia på Facebook!