Motorisert ferdsel i Hugulia
(2016.08.24)
Enhver som ferdes med motorisert kjøretøy på Hugulia Eiendom, plikter å følge de gjeldende regler for motorisert ferdsel. Detaljene finner du her...
Kommunedelplan for Synnfjell Syd godkjent i kommunestyret.
(2016.10.24)
Kjell-Vidar Hansen i Postkom forteller at Nordre Land kommunestyret den 18.10.2016 enstemmig godkjente forslaget til ny kommunedelplan for Synnfjell Syd. Samtidig ble alle eldre kommunedelplaner/reguleringsplaner/-bebyggelsesplaner for planområdet opphevet. Dokumentene med bestemmelser, kart m.v. finnes her på kommunens hjemmeside.

Den nye planen omfatter reguleringsområdene Langhaugen og Hugulia. Sistnevnte består av eiendommene Hugulia, gnr.66/1, Enga gnr. 66/2, Nersætra, gnr. 66/4, Bjønnberget, gnr. 66/451,og Dølsveen/Nersætra, gnr. 66/30. Innenfor planområdet inngår også eksisterende hytter.

Kommunen har allerede kartlagt vann- og avløpsanleggene til samtlige eksisterende hytter, da de skal inngå i en fullstendig vann- og avløpsplan som en del av den nye reguleringsplanen. MjøsPlan AS har fått oppdraget med å utarbeide begge reguleringsplanene som forhåpentlig kan bli ferdigbehandlet og godkjent av Kommunen høsten 2017. Oppstart av planarbeidet vil bli kunngjort offentlig så snart som praktisk mulig.


Info om kommunedelplan for Synnfjell Syd - inkl. Hugulia

(04.02.2015)
Kjell Vidar Hansen i Postkom har oversendt ny orientering om arbeidet med kommunedelplan for Synnfjell Syd, inkludert Hugulia. Nordre Land kommune legger trolig programmet for kommunedelplanen ut til offentlig høring 1. gang i løpet av vinteren/våren 2015.

(18.07.2014 oppdatert 12.8.2014)
Fra Kjell Vidar Hansen i Postkom, har vi mottatt oppdatert informasjon om hovedpunktene som berører Hugulia. Nordre Land kommunes nettsider inneholder ytterligere informasjon om arbeidet med de nye kommunedelplanene.
Hugulia velforening
c/o Lie, Haukeveien 2b
1357 Bekkestua
Beskjed til Hugulia velforening

Redaktør for nettsidene:
Tore H. Trollsaas

Vi tar gjerne imot bilder tips og ferdig stoff til nettsidene, bruk gjerne lenken nedenfor:
Beskjed til web-redaksjonen

Nå er vi 256 !
Vi ønsker velkommen til den sist påmeldte.
Bli med DU også, det er gratis!
Les mer...
Støtt våre leverandører...
De støtter oss!

Se oversikten...Nødplakat kan redde liv!
Lag din egen nødplakat for hytta, skriv den ut og heng den opp inne på hytta, f.eks. ved utgangsdøra. Les mer ...
Besøk Hugulia på Facebook!