Bommen på Hugulia

(Endret 2018.04.14)

Fredag 8. juni 2007 ble elektronisk bom tatt i bruk ved innkjøringen til Hugulia. Bommen skal alltid være nede, unntatt ved autorisert passering. Uvedkommende eller ukjente må ikke slippes gjennom bommen, verken for inngående eller utgående trafikk.

Bommen styres elektronisk ved at man, som registrert bruker, fra sin mobiltelefon ringer et tildelt nummer for å åpne bommen (Ring Bommen Opp). Datasystemet i løsningen kontrollerer at oppringingen kommer fra et allerede godkjent nummer og åpner bommen etter noen sekunder. Når man så har passert bommen, senkes denne automatisk slik at veien igjen er stengt. (Ved driftsavbrudd vil bommen i en kortere periode likevel kunne settes i åpen stilling.)

For å kunne åpne bommen med mobiltelefon, må man a) være medlem av Hugulia velforening og b) ha registrert de(t) aktuelle mobilnummer(e) som godkjent(e) nummer.

Vi må dessverre ta oss betalt for dette, da systemet ikke er gratis. Gjeldende engangssats er kr. 500,- per kvote på 3 godkjente "nummerplasser". Ved spesielle behov, vil man kunne kjøpe én ekstra kvote (kr. 500,-) og slik kunne benytte tilsammen inntil max 6 godkjente mobilnummer. Vi tar oss ikke betalt ut over disse engangssatsene.

Alternativt så kan man fortsatt bruke "gamlemåten" og låse opp bommen med sin fysiske nøkkel. Bommen vil da åpnes og lukkes tilsvarende det som skjer ved mobilåpning. Dette er selvfølgelig fortsatt gratis.

Vi gjør oppmerksom på at hvert mobilnummer blir registrert i datasystemet og ved elektronisk åpning av bommen blir dette automatisk logget i systemet. Loggen benyttes kun ved driftstekniske problemer.Registrering av abonnement og mobilnummer kan du gjøre ved å benytte vårt "Ring Bommen Opp" -skjema. Dette skjemaet kan også benyttes til å melde inn endring/avregistrering av eksisterende avtale.

Oppsigelse av hele eller deler av abonnentet forventes å skje senest 14 dager etter at hytte selges og forøvrig straks det ikke lenger er behov for å benytte ett av de tidligere registrete mobilnummere.

Hugulia velforening forbeholder seg retten til å avregistrere mobilnummer som over lang tid ikke brukes, etter først å ha kontaktet den aktuelle hytteeier.

Bomproblemer?
Se HUGULIA på Facebook.com om det skulle være iverksatt tiltak allerede. Eller kontakt vaktmester Odd Harald Bergli på mobil 93 43 93 82 alternativt Ivar Pladsen på 91 73 44 91.
Hugulia velforening
c/o Lie, Haukeveien 2b
1357 Bekkestua
Beskjed til Hugulia velforening

Redaktør for nettsidene:
Tore H. Trollsaas

Vi tar gjerne imot bilder tips og ferdig stoff til nettsidene, bruk gjerne lenken nedenfor:
Beskjed til web-redaksjonen

Nå er vi 256 !
Vi ønsker velkommen til den sist påmeldte.
Bli med DU også, det er gratis!
Les mer...
Støtt våre leverandører...
De støtter oss!

Se oversikten...Nødplakat kan redde liv!
Lag din egen nødplakat for hytta, skriv den ut og heng den opp inne på hytta, f.eks. ved utgangsdøra. Les mer ...
Besøk Hugulia på Facebook!