Situasjonsbilde fra mars 2017.
Foto: Einar Solvoll
Blir det "vei i vellinga"
i 2017?

(2017.03.28)
De fleste husker kanskje fjorårets opprop til Statens vegvesen om forholdene på fylkesveien oppover fra Fagerlund til Hugulia, med det gledelige resultat at det ble iverksatt punktvise utbedringer i løpet av fjoråret.

Men skuffet ble vi likevel, da vi syntes dette ble litt kleint i forhold til behovet vi tydelig opplevde. Men nå viser det seg at siste ord ikke er sagt!
Ved en fornyet henvendelse fra Einar Solvoll i mars 2017, svarer Statens vegvesen v/Seksjonssjef Asbjørn Stensrud at alt håp ikke er ute ... Det blir utbedringer også i år!

Dette ble avklart gjennom en mail-dialog mellom Solvoll på vegne av Hugulia velforening og Stensrud i Statens vegvesen. Foruten bildet ovenfor, sørget Solvoll for å dokumentere dagens status med følgende bilder:Responsen fra Stensrud kom dagen etter:

"Hei!
Fv. 186 strekningen Fagerlund-Hugulia har gjennom fleire år hatt utfordringer med telehiv, dekkeskader og ujevn veg. I samråd med vegeigar Oppland fylkeskommune har difor Statens vegvesen gjennomført vedlikehaldstiltak på delar av strekningen. Sommaren 2016 vart det gjennomført grøfting, stikkrenneskifting, masseutskifting og en del asfaltering som du også nevner. Dette arbeidet skal halde fram sommaren 2017 og det vil da heilt sikkert føre til at situasjonen for fv. 186 framstår betre våren 2018.

Vi begynner nå i den verste delen av vårløysinga og saman med vår driftsentreprenør skal vi følgje opp og sørgje for at vi får registrert og gjort noko med dei punkta du blant anna visar til i eposten din
."

---
Veldig god tilbakemelding så langt - og vi ser fram til å se Vegvesenet i sving i løpet av kort tid.

Stor takk til Einar Solvoll for initiativet.
 (2017.04.05)
Statens vegvesen utfører asfaltering av hele strekningen Fagerlund - Hugulia i 2017.

Det er viktig å kunne legge asfalten kontinuerlig i størst mulig grad.

I den forbindelse gir Statens vegvesen følgende tips til bilistene under asfalteringsperioden:
• Regn med at du bruker litt lengre tid på vegen mens arbeidene pågår
• Respekter skilting og de som dirigerer trafikken. Det er en utsatt jobb å stå "midt i vegen".
• Løpende informasjon om asfaltering og stenginger får du på vegvesen.no/trafikk
• De fleste veger med mye trafikk vil av hensyn til trafikkavvikling bli asfaltert om natta.

Vegmelding for Fv186 (inkl. Fagerlund - Hugulia) finner du her.
Trafikkmeldinger finner du også her.

Neste år blir det asfalt, helt sikkert... kanskje(?)

(2017.09.16)

Og så ble det å vente enda et år... Statens vegvesen oppdaget etter hvert at veien var i dårligere forfatning enn først antatt. Noe som førte til mer arbeid enn planlagt, som igjen førte til at man ikke fikk lagt asfalten i år som planlagt. Derved blir det ny utsettelse, men forhåpentligvis ikke til senhøstes 2018. Les mer her...

Vi skal ikke gni salt i såret til vegvesenets ry og troverdighet, men bare konstantere at vi lokalt i årevis har innsett at veigrunnen stedvis har vært alt for dårlig, slik at klatting her og der uten å ta ondet ved roten, har hatt kortvarig effekt.

Og la det være sagt: Vi er kjempefornøyd med det arbeid som er gjort så langt. Dette ser bra ut! Så håper vi at årets innsats virkelig har tatt ondet ved roten og sikret godt underlag på hele strekningen.Gladmelding til alle i Nord-Torpa: Mandag 6.august starter det!...?
(2018.08.05)

Nå må vi vel tro det? I følge Nordre Land kommunes nettside, starter Statens Vegvesen asfalteringen av fv. 186 mellom Fagerlund og Hugulia mandag 6. august 2018 og pågår i ca 14 dager.

Deler av strekningen vil bli frest før asfaltering. Så vil dekke bli lagt sammenhengene på hele strekningen, sier Kjell Eide i Statens vegvesen. På deler av strekningen er det problemer med telehiv og manglende bæreevne. På de dårligste punktene blir det lagt ut et lag med pukk for å øke bæreevnen. Tiltak for å redusere ujevnhetene blir å legge på masse som blir fjernet når telen er borte.

Arbeidet vil ta ca 14 dager. Under asfalteringen vil det bli redusert framkommelighet på den 11 km strekningen mellom Fagerlund og Hugulia. Vi minner om tidligere tips til veifarende:
• Regn med at du bruker litt lengre tid på vegen mens arbeidene pågår
• Respekter skilting og de som dirigerer trafikken. Det er en utsatt jobb å stå "midt i vegen".

Hugulia velforening
c/o Lie, Haukeveien 2b
1357 Bekkestua
Beskjed til Hugulia velforening

Redaktør for nettsidene:
Tore H. Trollsaas

Vi tar gjerne imot bilder tips og ferdig stoff til nettsidene, bruk gjerne lenken nedenfor:
Beskjed til web-redaksjonen

Nå er vi 245 !
Bli med DU også, det er gratis!
Les mer...
Støtt våre leverandører...
De støtter oss!

Se oversikten...Nødplakat kan redde liv!
Lag din egen nødplakat for hytta, skriv den ut og heng den opp inne på hytta, f.eks. ved utgangsdøra. Les mer ...
Besøk Hugulia på Facebook!