Medlemskap - Hugulia velforening

(Endret 2017.03.02)


Hugulia velforeningens medlemmer består av de som har kjøpt/festet hyttetomt på Hugulia eiendom. For disse er medlemskap obligatorisk. Hvert medlem har 1 stemme på årsmøtet.

I tillegg kan opptas som medlem veibrukere/organisasjoner ved fullt eller delvis medlemskap. Disse har talerett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

Medlemsskap avtales med velforenings leder. Benytt kontaktskjemaet her...


Medlemskontigent vedtas av årsmøtet.
Medlemmer betaler en årlig kontigent, basert på type medlemsskap og om man har valgt brøyteavtale inn på hyttetomten. For 2017 er satsene:


Fullverdig medlem


5.000,-
Fullverdig brøyteavtale


500,-
Veibruker medlem


3.000,-
Veibruker brøyteavtale


800,-

Innbetalingsfrist: 20. mars.
Medlemmene plikter selv å passe på betaling innen fristen. Kontonummer: 0533.03.64299
Hugulia velforening
c/o Lie, Haukeveien 2b
1357 Bekkestua
Beskjed til Hugulia velforening

Redaktør for nettsidene:
Tore H. Trollsaas

Vi tar gjerne imot bilder tips og ferdig stoff til nettsidene, bruk gjerne lenken nedenfor:
Beskjed til web-redaksjonen

Nå er vi 235 !
Bli med DU også!
Les mer...
Støtt våre leverandører...
De støtter oss!

Se oversikten...Nødplakat kan redde liv!
Lag din egen nødplakat for hytta, skriv den ut og heng den opp inne på hytta, f.eks. ved utgangsdøra. Les mer ...
Besøk Hugulia på Facebook!